Tags :: โรคหวาดกลัวจากภัยรุนแรง

โรคหวาดกลัวจากภัยรุนแรง

โรคหวาดกลัวจากภัยรุนแรง เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ที่น่าสะพึงกลัว ซึ่งสะเทือนขวัญและคุกคามชีวิตต่อกลุ่มคนอย่างมาก เช่น คนที่รอดชีวิตจากแผ่นดินไหว น้ำท่วม เรือล่มหรือทหารซึ่งรอดชีวิตจากสมรภูมิ เหตุการณ์นั้นมักจะมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตหลายคน และคนๆ นั้น ก็ได้อยู่ร่วมด้วยได้เห็นคนใกล้ชิดทรมาน หรือเสียชีวิตไปต่อหน้า

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ