Tags :: โรคสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้น

เด็กบางคนอาจจะมีอาการซน และการขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง

19 กุมภาพันธ์ 2560

โรคสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้นเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากในเด็กวัยเรียน อายุ 6-7 ปี เมื่อเด็กเริ่มเข้าโรงเรียน คุณครูจะสังเกตพบว่าเด็กมีลักษณะสมาธิสั้น มีความสนใจในสิ่งใดได้ไม่นาน มักจะวอกแวก หันไปสนใจสิ่งอื่นบ่อยๆ

22 พฤษภาคม 2557

การรักษาโรคสมาธิสั้น

ผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้นหากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม จะเพิ่มโอกาสที่จะเกิดปัญหาระยะยาวต่อเนื่องจากเด็กจนเป็นผู้ใหญ่ได้ตลอดชีวิต อาทิ ปัญหาการเรียน ปัญหาความสัมพันธ์กับคนรอบด้าน

4 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ