Tags :: โรคมูรีนไทฟัส

โรคมูรีนไทฟัส

มูรีนไทฟัส (murine typhus) เป็นโรคหนึ่งในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ลักษณะอาการป่วยเหมือนกับไข้รากสาดใหญ่ ยกเว้นแต่อาการของโรคจะรุนแรงน้อยกว่า อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า flea-borne typhus

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ