Tags :: โรคติ๊ก (TICS)

โรคติ๊ก (TICS)

โรคติ๊ก เป็นโรคของการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อผิดปกติ พบในวัยเด็ก อายุประมาณ 7 ปี มีอาการกล้ามเนื้อกระตุกบริเวณใบหน้า คอ ไหล่ แขนและมือ อาการเป็นๆ หายๆ จะเป็นมากเวลาเครียดหรือวิตกกังวล เวลานอนหลับอาการจะหายไป

22 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ