Tags :: โรคตับแข็ง

โรคตับแข็ง

ตับแข็ง (cirrhosis) เป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในบรรดาโรคตับเรื้อรังทั้งหลาย ตับของผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งอยู่ในสภาวะที่เกิดแผลเป็นขึ้นหลังจากที่มีการอักเสบหรืออันตรายต่อตับ

4 สิงหาคม 2558
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ