Tags :: โรคซนสมาธิสั้น

โรคซนสมาธิสั้น Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

รคซนสมาธิสั้น เป็นปัญหาที่พบบ่อยในช่วงวัยเด็ก (ร้อยละ 5-15 ในเด็กวัยเรียน) และต่อเนื่องจนถึงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่

6 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ