Tags :: โรคกระเพาะ

โรคกระเพาะ

โรคกระเพาะเป็นโรคที่พบบ่อยโรคหนึ่ง บางท่านอาจเรียกโรคกระเพาะอาหาร เพราะอาการปวดท้องที่เป็นมักสัมพันธ์กับการรับประทานอาหาร

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ