Tags :: แมลงสาบ (cockroach)

แมลงสาบ (cockroach)

แมลงสาบ (cockroach) เป็นแมลงดึกบรรพ์ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้มานานประมาณ 250-300 ล้านปี โดยสันนิษฐานจากหลักฐานฟอสซิลที่ถูกค้นพบ

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ