Tags :: แพ้ลิปสติก

แพ้ลิปสติก

แพ้ลิปสติก ผู้ที่มีอาการแพ้ลิปสติก จะมีอาการแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าผู้นั้นแพ้มากหรือแพ้น้อย หากแพ้น้อยอาจจะมีอาการเพียงริมฝีปากแห้งคัน ผู้ที่มีอาการแพ้ลิปสติก จะมีอาการแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าผู้นั้นแพ้มากหรือแพ้น้อย

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ