Tags :: แผลจากวัตถุมีคม

คำแนะนำสำหรับการดูแลรักษาบาดแผล

ควรล้างด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือปราศจากเชื้อเท่านั้น ในกรณีที่มีเลือดออกมากใช้ผ้าก๊อซสะอาดกดห้ามเลือด ไม่ควรใช้นิ้วมือกดโดยตรงเพราะอาจทำให้แผลติดเชื้อมากขึ้นจากนิ้วมือที่ปนเปื้อนของเรา

29 กุมภาพันธ์ 2559
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ