Tags :: เสียงรบกวนในหู

มีเสียงรบกวนในหู

เสียงรบกวนในหู มีได้หลายลักษณะ บางรายอาจมีเสียง "กร๊อกแกร๊ก"คล้ายมีอะไรกลิ้งไปมาในหู , บางรายอาจมีเสียงดัง "หึ่งๆ" คล้ายลมออกหู , เสียง "วี๊ๆ" ซึ่งทำความรำคาญให้กับผู้ป่วยบางรายอาจวิตกกังวลจนนอนไม่หลับก็มี

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ