Tags :: เวียนศรีษะ

อาการเวียนศีรษะ

อาการเวียนศีรษะ หมายถึงกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นจากการได้รับความรู้สึกเกี่ยวกับการทรงตัวที่ผิดปกติตัวอย่างคำที่ผู้ป่วยใช้อธิบายอาการเวียนศีรษะ ได้แก่ บ้านหมุน ตัวเบา ๆลอย ๆ หน้ามืด โคลงเคลงคล้ายอยู่ในเรือ งุ่มง่ามรู้สึกเหมือนศีรษะจะคะมำไปข้างหน้า

24 พฤษภาคม 2557

อาการเวียนศีรษะ

อาการเวียนศีรษะ หมายถึง กลุ่มอาการที่เกิดขึ้นจากการได้รับความรู้สึกเกี่ยวกับการทรงตัวที่ผิดปกติ ตัวอย่างคำที่ผู้ป่วยใช้อธิบายอาการเวียนศีรษะ

8 มีนาคม 2557

เวียนศีรษะบ้านหมุน…ทำไมเป็นบ่อยจัง !!!

คุณผู้อ่านเคยมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนไหมครับ..เอา แบบที่บ้านหมุนติ้วๆ มีคลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อแตก ใจสั่นด้วยนะครับ คนที่เคยเป็นแล้วจะรู้ว่าอาการดังกล่าวนั้น มันแสนจะทรมานจนคิดว่าขออย่าได้เป็นอีกเลยในชาตินี้..

8 มีนาคม 2557

เวียนศีรษะบ้านหมุน…ทำไมเป็นบ่อยจัง !!!

คุณผู้อ่านเคยมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนไหมครับ..เอาแบบที่บ้านหมุนติ้วๆ มีคลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อแตก ใจสั่นด้วยนะครับคนที่เคยเป็นแล้วจะรู้ว่าอาการดังกล่าวนั้นมันแสนจะทรมานจนคิดว่าขออย่าได้เป็นอีกเลยในชาตินี้..

7 มีนาคม 2557

สาเหตุของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน

เวลามีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนแล้วไปพบแพทย์ เรามักจะได้รับการบอกว่า “คุณเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน” เกือบทุกครั้งใช่ไหมครับ!! พอกินยาอาการก็ดีขึ้นแล้วหายไป จริงๆแล้วสาเหตุของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนที่พบได้บ่อยมีหลายสาเหตุจึงจำเป็นต้องอาศัยการซักประวัติ

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ