Tags :: เรียนเก่งอย่างเดียวไม่พอ

เรียนเก่งอย่างเดียวไม่พอ

ทุกวันนี้เราเห็นภาพลูกหลานของเราทุ่มเทกับการศึกษา โดยเฉพาะเด็กมัธยมที่กวดวิชากันทั้งช่วงเย็นหลังเลิกเรียน และวันเสาร์ อาทิตย์จนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน นอกจากนี้ส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาทำให้เด็กต้องรายงานมากขึ้น

6 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ