Tags :: เพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ

เพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ

เพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ เซ็กซ์ไม่ใช่เป็นเรื่องสำหรับคนหนุ่มสาวเท่านั้น ผู้สูงอายุก็ยังมีความต้องการได้เหมือนเดิม ตราบใดที่ผู้สูงอายุท่านนั้นยังมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ดี สุขภาพจิตดีไม่มีเรื่อง หรือปัญหาในครอบครัวที่ทำให้กังวลใจ

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ