Tags :: เบาหวาน

โรคไทรอยด์เป็นพิษ

โรคไทรอยด์เป็นพิษ หมายถึง ภาวะที่ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนออกมามากกว่าปกติ ผู้ป่วยมีอาการอารมณ์แปรปรวน นอนไม่หลับ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ตาโปน มือสั่น ใจสั่น เหนื่อยง่าย คอพอก ประจำ เดือนผิดปกติ ขี้ร้อน น้ำหนักลดแม้ว่าจะรับประทานอาหารได้ดี อาการเป็นพิษของต่อมไทร

24 พฤษภาคม 2557

กายบริหารส่วนขาสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวาน จำเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบหมุนเวียนเลือดของขาและเท้า โดยการออกกำลังกายเป็นประจำและการอดบุหรี่ ซึ่งจะช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

7 มีนาคม 2557

ปัญหาสำคัญของผู้เป็นเบาหวาน

เป็นที่ทราบกันดีว่าสิ่งที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานกังวลที่สุด คือ ภาวะของโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ และเป็นสาเหตุหลักของความเจ็บป่วย ซึ่งอาจร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือชีวิต สิ่งสำคัญที่สุดที่จะป้องกันจากโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ก็คือ การเผชิญหน้ากับเบาหวานด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง เมื่อสุขภาพยังแข็งแรง

7 มีนาคม 2557

ภาวะน้ำตาล...สูง-ต่ำในผู้เป็นเบาหวาน

ภาวะน้ำตาลในเลือดมักพบได้ในผู้เป็นเบาหวานที่รับประทานยา หรือฉีดอินซูลินอยู่ โดยเฉพาะคนที่ควบคุมเบาหวานได้ดี ซึ่งการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างน้ำตาลกับระดับอินซูลินในเลือด

1 มีนาคม 2557
  • 1
  • 2

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ