Tags :: เบาหวานกับจีโนมสแกน

เบาหวานกับจีโนมสแกน

รายงานการศึกษาจาก Joslin Diabetes Center และ Harvard Medical School ค้นพบตำแหน่งบนโครโมโซม และยีนที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเข้าใจผิดคิดว่าเบต้าเซลล์ของตับอ่อนเป็นสิ่งแปลกปลอม จึงเกิดการทำลายเบต้าเซลล์

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ