Tags :: เด็กเล็ก

การดูแลฟัน : วัยเด็กเล็ก

ลูกเป็นสายใยของครอบครัว เด็กยังไม่สามารถดูแลสุขภาพปากและฟันของตนเองได้ดี พ่อแม่ผู้ปกครองจึงมีภาระที่จะต้องช่วยดูแลสุขภาพปากและฟันของบุตรหลาน จนกว่าเขาจะเติบโตสามารถดูแลตนเองได้

22 พฤษภาคม 2557

อาหารเพื่อพัฒนาการที่ดีสำหรับเด็กเล็ก

อาหารเพื่อพัฒนาการที่ดีสำหรับเด็กเล็ก ปัจจัยหลักที่มีผลต่อพัฒนาการของสมอง

8 มีนาคม 2557

ผลของบุหรี่ต่อเด็กเล็ก

หวังว่าท่านคงจะตระหนักดีแล้วจากการฟังในหัวข้อเรื่องผลของบุหรี่ต่อทารกในครรภ์ สำหรับผลต่อเด็กเล็กก็ร้ายแรงเช่นเดียวกัน เพราะหากคนในบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ หรือใครก็ตามที่สูบบุหรี่อยู่ในบ้านเดียวกันจะมีผลต่อเด็กเล็ก

6 มีนาคม 2557

เด็กเล็กกับการแปรงฟัน

เด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กอายุประมาณ 1 ปีครึ่ง จะมีฟันกรามและน้ำนมขึ้นมาในช่องปาก ผู้ใหญ่ควรทำความสะอาดฟันโดยใช้แปรงสีฟันที่มียาสีฟันผสมฟลูออไรด์ แตะเพียงเล็กน้อย แปรงฟันให้เด็กเล็ก

28 กุมภาพันธ์ 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ