Tags :: เด็กปัสสาวะรดที่นอน

เด็กปัสสาวะรดที่นอน

การตั้งใจที่จะไม่ปัสสาวะรดที่นอนไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่าย เพราะเวลานั้นเด็กจะอยู่ในช่วงหลับลึก เปรียบเสมือนสมองส่วนบนสุดก็หลับไปด้วย ปกติภาวะปัสสาวะรดที่นอนมักเกิดขึ้นกับเด็กหลาย ๆ คน

21 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ