Tags :: เด็กดื้อ

เด็กดื้อ

ผู้ใหญ่จะเรียกเด็กว่า "ดื้อ" เมื่อเด็กคนนั้นไม่เชื่อฟัง และไม่ทำตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ ซึ่งจะมีอาการตั้งแต่น้อย ๆ คือไม่เชื่อฟัง หูทวนลม จนถึงขั้นรุนแรง ตอบโต้และก้าวร้าว

31 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ