Tags :: เด็กกินยาก

เด็กกินยาก

ทารกเมื่ออายุได้ 2-3 เดือนแรกจะมีพฤติกรรมพื้นฐาน นั่นก็คือ การกิน การนอน การตื่น การขับถ่าย เขาจะเรียนรู้ว่าหิวเป็นอย่างไร อิ่มเป็นอย่างไร เมื่อหิวหรืออิ่มก็จะแสดงปฏิกิริยาออกมาเพื่อบอกให้คุณพ่อคุณแม่ทราบ

21 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ