Tags :: เฉียบพลัน

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

เกิดจากหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงกล้อมเนื้อหัวใจแข็งตัวหรือมีไขมันเกาะที่ผนังของหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดตีบแคบลงจนอุดตัน เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจตายได้

30 สิงหาคม 2560

ไตวายเฉียบพลัน

เป็นภาวะที่มีการสูญเสียการทำงานของไตที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปกติไตจะทำหน้าที่ดังนี้

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ