Tags :: อุบัติเหตุจราจร

กลไกการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร

อุบัติเหตุจราจรทำลายชีวิตและทรัพย์สินและยังก่อให้เกิดความสูญเสียต่อครอบครัว ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงถึง 17,000 รายต่อปี

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ