Tags :: อาหารเสริมของเด็ก

อาหารเสริมของเด็ก

อาหารเสริมของเด็ก เมื่อแรกคลอดอาหารหลักของเด็กทารก คือ นมค่ะ ซึ่งอาจจะเป็นนมแม่หรือ นมกระป๋องก็แล้วแต่ พออายุประมาณ 4 เดือน ขึ้นไป แพทย์ก็จะแนะนำให้เด็กเริ่มรับประทานอาหารเสริม เพื่อให้เขาได้รับสารอาหารต่างๆ ได้มากขึ้น

31 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ