Tags :: อาหารเจ

อาหารเจ

อาหารเจ เป็นอาหารที่บริโภคในช่วงถือศีลเจ ซึ่งเป็นเทศกาลการปฏิบัติตนทั้งทางกาย และใจไม่กินเนื้อสัตว์ เป็นเทศกาลในช่วงเดือน 9 ขึ้น 1-9 ค่ำของจีน ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี

24 พฤษภาคม 2557

อาหารมังสวิรัติ อาหารเจ

คำว่า "มังสวิรัติ" นี้มาจาก คำว่า "มังสะ" แปลว่า เนื้อสัตว์ "วิรัติ" แปลว่า การยกเว้นอาหารมังสวิรัติเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีผักและผลไม้ซึ่งทำให้ได้รับกากใยอาหารจากผัก และผลไม้มากพอ ซึ่งกากใยอาหารจะช่วยในการขับถ่ายกากอาหารออกจากร่างกายเร็ว

24 กุมภาพันธ์ 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ