Tags :: อาการเจ็บคอ

อาการเจ็บคอ

อาการเจ็บคออาจมีสาเหตุได้จากหลายประการ แต่ที่พบบ่อยได้แก่พวกที่เกิดจากการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบน เช่น ไข้หวัด , คอและต่อมทอนซิลอักเสบ

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ