Tags :: อาการหอบหืดในเด็ก

อาการหอบหืดในเด็ก

จาก การศึกษาวิจัยในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน อายุ 2-5 ปี จำนวน 689 คน พบว่าผู้ปกครอง และคุณครูรายงานอาการหอบหืดและการกำเริบของอาการหอบหืดมากถึง 1 ใน 3 ของทั้งหมด

11 มีนาคม 2558
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ