Tags :: อาการปวดหู

การป้องกันอาการปวดหูเมื่อโดยสารด้วยเครื่องบิน

อาการปวดหูขณะเครื่องบินขึ้นหรือลง เป็นอาการที่พบได้ค่อนข้างบ่อย ในคนที่มีอาการน้อยอาจมีแค่หูอื้อเล็กน้อยชั่วครู่ก็หายไป ในรายที่เป็นมากจะมีอาการปวดหู และหูอื้ออยู่นานทำให้ต้องมาพบแพทย์

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ