Tags :: อาการปวดถ่ายอุจจาระ

อาการปวดถ่ายอุจจาระ

ความรู้สึกอยากถ่ายอุจจาระ หรืออาการปวดถ่ายอุจจาระ เกิดขึ้นเมื่ออุจจาระมีปริมาณมากพอเข้ามาในลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายที่เรียกว่าไส้ตรง (rectum) ซึ่งจะกระตุ้นประสาทรับความรู้สึกที่เยื่อบุผนังของไส้ตรง บริเวณไส้ตรงต่อกับท่อทวารหนัก

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ