Tags :: อาการปวดข้อศอก

ปวดข้อศอก

ปวดข้อศอก จากที่ยึดเกาะของเอ็นกล้ามเนื้อที่กระดูกข้อศอกด้านนอกอักเสบ (Tennis elbow) เป็นสาเหตุของอาการปวดข้อศอกที่พบได้บ่อย

24 พฤษภาคม 2557

ข้อศอกนักกอล์ฟ (Golfer’s Elbow)

โรคนี้ไม่ได้ผูกขาดการเป็นเฉพาะนักกอล์ฟเท่านั้น คนทุกคนที่ทำงาน เล่นกีฬาและต้องใช้แขน มือในการใช้งาน มีโอกาสเป็นได้ทุกคนนะครับ

5 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ