Tags :: อาการชักจากไข้

อาการชักจากไข้

อาการชักในเด็กที่เกิดจากไข้สูง โดยไม่มีสาเหตุความผิดปกติในสมองมาก่อนนั้น พบมากในเด็กอายุระหว่าง 5 เดือน ถึง 5 ปี มักพบในกรณีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส และเกิดในวันสองวันแรกของการมีไข้

22 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ