Tags :: หูน้ำหนวก

หูน้ำหนวก

หูน้ำหนวกในความหมายของการแพทย์ คือการที่มีหนองไหลออกมาจากหูเรื้อรังอันมีสาเหตุมาจากการอักเสบของหูชั้นกลาง โดยมีการทะลุของแก้วหูผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการเวียนศีรษะหรือหูอื้อร่วมด้วยแล้วแต่ความรุนแรงของโรค

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ