Tags :: หูชั้นกลางอักเสบ

หูชั้นกลางอักเสบ

การอักเสบของหูชั้นกลางเกิดขึ้นได้บ่อยในเด็กซึ่งมักจะเป็นผลจากการอักเสบของทางเดินหายใจส่วนบนแล้วลามมายังหูการสังเกตหรือคอยติดตามดูอาการจะช่วยให้เราสามารถนำเด็กมาพบแพทย์ได้เร็วขึ้น โดยเด็กมักจะบ่นปวดหู , หูอื้อ มีไข้ขึ้น ภายหลังจากเป็นหวัดไอมาได้สามสี่วัน

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ