Tags :: หัก

กระดูกสันหลังหัก

ความสำคัญสูงสุดของกระดูกสันหลังคือ เป็นเกราะป้องกันไขสันหลังที่เป็นศูนย์รวมเส้นประสาทที่มาจากสมอง ไขสันหลังจะทำหน้าที่เป็นเสมือนสายไฟ เชื่อมต่อคำสั่งจากสมองไปยังอวัยวะและกล้ามเนื้อต่างๆ เช่น สมองสั่งให้กำมือ แบมือ สั่งให้ก้าวขา งอเข่า

24 พฤษภาคม 2557

ข้อสะโพกหัก

ข้อสะโพกหักส่วนใหญ่จะพบในผู้ป่วยที่สูงอายุ เพราะกระดูกบางและหกล้มบ่อย ในผู้ป่วยอายุน้อยก็พบได้ โดยมากมักเกิดจากอุบัติเหตุทางการจราจรที่รุนแรง กระดูกข้อสะโพกจึงจะหัก

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ