Tags :: หวัดภูมิแพ้

โรคหวัดภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยคือโรคหวัดภูมิแพ้ โดยผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูก คันจาม เรื้อรัง บางรายอาจมีอาการคันหู คันตา ผื่นคันบริเวณผิวหนังร่วมด้วยอาการมักเกิดขึ้นภายหลังจากสัมผัสกับสิ่งที่แพ้ หรือสารก่อภูมิแพ้

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ