Tags :: หลอดอาหาร

โรคไหลย้อนจากกระเพาะอาหารสู่หลอดอาหาร

โรคไหลย้อนจากกระเพาะอาหารสู่หลอดอาหาร หรือ “GERD” (Gastroesophageal Reflux Disease) เป็นภาวะที่น้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร ทำให้เกิดอาการสำคัญ ได้แก่ อาการแสบร้อนบริเวณหน้าอก

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ