Tags :: สุขภาพจิต

ออกกำลังกายคลายเศร้าบรรเทาเครียด

คนที่มีอาการซึมเศร้าเมื่อไปพบแพทย์ นอกเหนือจากการได้รับยาคลายเศร้าแล้ว ยังมักจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอร่วมด้วย

13 กรกฎาคม 2561
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ