Tags :: สาเหตุของอาการเวียนศรีษะ

สาเหตุของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน

เวลามีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนแล้วไปพบแพทย์ เรามักจะได้รับการบอกว่า “คุณเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน” เกือบทุกครั้งใช่ไหมครับ!! พอกินยาอาการก็ดีขึ้นแล้วหายไป จริงๆแล้วสาเหตุของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนที่พบได้บ่อยมีหลายสาเหตุจึงจำเป็นต้องอาศัยการซักประวัติ

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ