Tags :: สายตาเอียง

สายตาเอียง

คนเรามักจะนึกว่า คนสายตาเอียงคือคนที่มีตาเอียง หรือเวลามองอะไรต้องเอียงคอ หรือ สับสนกับตาเขและตาเหล่ ซึ่งความจริงแล้วคนละเรื่องเลยคนสายตาเอียงหมายถึง คนที่มีระบบการหักเหแสงของตัวเขา ไม่สม่ำเสมอทุกแนวเวลามองดูสิ่งของวัตถุหรือภาพต่างๆ จะมีภาพในแนวใดแนวหนึ่งชัด แนวที่เหลือจะมัวๆ ไป

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ