Tags :: สายตาสั้นในเด็ก

สายตาสั้นในเด็ก

เด็กๆ หรือบุตรหลานของท่าน ถ้าหากมีสายตาสั้น ท่านต้องให้ความมั่นใจกับเด็กๆ ว่าสายตาสั้นนั้นไม่ถือว่าเป็นโรค แต่ถือเป็นการผันแปรของลูกตาไปจากค่าปกติ หรือพูดได้ว่าดวงตาหรือระบบการหักเหของแสงภายในตา

22 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ