Tags :: สายตาสั้น

สายตาสั้น

สายตาสั้น คือพวกที่มีระบบการหักเหของแสงมีกำลังมากเกินไป หรือพวกที่มีระบบการหักเหของแสงปกติ แต่มีลูกตายาวหรือใหญ่มากเกินปกติ จอตาจะอยู่เลยไกลออกไปทางด้านหลัง ทั้ง 2 สาเหตุนี้จะมีผลทำให้ภาพจากวัตถุมาตกอยู่ที่หน้าจอตา

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ