Tags :: สะบัก

อาการปวดต้นคอ / สะบัก

อาการปวดต้นคอและสะบักก็เหมือนอาการปวดทั่วไป ที่ต้องคำนึงถึงว่าเป็นการปวดที่มี่สาเหตุจากตำแหน่งที่ปวดเอง หรือมีสาเหตุมาจากส่วนอื่นๆ แล้วปวดร้าวมาที่คอและสะบัก

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ