Tags :: สมองฝ่อในผู้สูงอายุ

สมองฝ่อในผู้สูงอายุ

สมองฝ่อในผู้สูงอายุ สมองฝ่อเป็นความผิดปกติของสมอง โดยเฉพาะด้านความจำที่เสื่อมลงไปทีละน้อย มีการเสื่อมของเซลล์สมอง มีจำนวนเซลล์น้อยลง สาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบ แต่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุประมาณ 75 ปีขึ้นไป

24 เมษายน 2561
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ