Tags :: สถานการณ์น้ำท่วม

น้ำ และอาหาร ทำอย่างไรให้สะอาด และปลอดภัยในสถานการณ์น้ำท่วม

ในสถานการณ์น้ำท่วมพี่น้องประชาชนจะต้องระมัดระวังตนเองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยที่พบได้บ่อยในช่วงนี้ การดูแลร่างกายและจิตใจ ให้ปลอดภัยและแข็งแรง เป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากร่างกายที่แข็งแรง นำไปสู่การมี “กำลังใจ

10 มกราคม 2560

เรื่องต้องรู้… การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในสถานการณ์น้ำท่วม

จากวิกฤติการณ์อุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งความเป็นอยู่ อาหารการกิน การพักผ่อนหลับนอน สภาพจิตใจ รวมทั้งปัญหาสุขภาพที่ตามมาอีกมากมาย สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมนี้ ดังนั้นจึงควรมีความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเพื่อรับมือไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาในช่วงนี้

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ