Tags :: วัคซีนไข้หวัดนก

วัคซีนไข้หวัดนก

วันนี้มีเรื่องวัคซีนไข้หวัดนกมา update กันครับ ความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่จะผลิตวัคซีนไข้หวัดนก เริ่มมาตั้งแต่ปี 1996 ครั้งนั้นเกิดการระบาดใหญ่ในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ