Tags :: วัคซีนป้องกัน

โรคเด็ก - วัคซีนป้องกัน

โรคไวรัสตับอักเสบบี มีอาการ ได้แก่ มีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหารนำมาก่อน ต่อมามีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะเหลืองเข้ม

15 ธันวาคม 2560
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ