Tags :: วัคซีน

การฉีดวัคซีน

โรคติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นจากเชื้อไวรัสหรือแบตทีเรียยังเป็นปัญหาสำคัญสำหรับทุกประเทศในโลกโดยเฉพาะประเทศที่มีโรคเอดส์ระบาดจะพบโรคที่เกิดจากเชื้อโรคต่างๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตั้งแต่แรกเกิด

31 พฤษภาคม 2557

คำแนะนำเกี่ยวกับการให้วัคซีน

ท่านควรทราบว่าเด็กของท่านได้รับวัคซีนอะไรบ้างในแต่ละครั้ง และควรทราบว่าอาจเกิดอาการจากวัคซีนนั้นอย่างไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อให้ท่านให้การดูแลเด็กได้อย่างถูกต้อง

21 พฤษภาคม 2557

คำแนะนำในการให้วัคซีน

เมื่อคุณแม่คลอดลูกคนใหม่แล้ว สิ่งสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่คุณแม่จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสุขภาพของลูกน้อย ก็คือ "การให้วัคซีนในเด็ก" เพราะการใช้วัคซีนนี้จะเป็นการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับลูกของเราในอนาคตได้

21 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ