Tags :: ลูกดี

ให้ลูกดี...ด้วยใบดาว

ให้ลูกดี...ด้วยใบดาว ไม่น่าเชื่อนะครับว่ากระดาษใบเดียวเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กได้ มันคือ "ใบดาว" (Star charts) นั่นเองครับ ใบดาวเป็นตัวอย่างของการให้รางวัลอย่างเป็นระบบ เด็กหลายๆ คนมีพฤติกรรมดีเกิดขึ้น เช่น ตกลงกับเด็กว่าถ้ามีพฤติกรรมดีที่พ่อ-แม่ต้องการ เช่น กินข้าวเองไม่ต้องป้อนหรือเก็บของเล่นเอง พ่อ-แม่จะให้ดาว

11 มีนาคม 2558
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ