Tags :: ลำไส้ใหญ่

การผ่าตัดและการให้เคมีบำบัดมะเร็งลำไส้ใหญ่

การผ่าตัดยังถือเป็นการรักษาหลักสำหรับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยพิจารณาจากระยะของโรคว่าเป็นมากน้อยขนาดไหน มีการลุกลามไปไปที่ใดหรือไม่ รวมทั้งสภาพร่างกายของผู้ป่วย บางรายแพทย์อาจพิจารณาให้การรักษา

24 พฤษภาคม 2557

การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่ (colon cancer) เป็นโรคที่พบได้มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยเอง ปัจจุบันมีวิธีการตรวจเช็คด้วยกันหลายวิธี ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

24 พฤษภาคม 2557

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ การ ตรวจลำไส้ใหญ่นอกจากจะใช้การเอ็กซเรย์ตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยการสวนแป้งแล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เป็นการตรวจให้เห็นโดยตรง

9 มีนาคม 2557

การเอ๊กซเรย์ ตรวจลำไส้ใหญ่

การเอ็กซเรย์ตรวจลำไส้ใหญ่หรือบางท่านอาจเรียกสั้น ๆ ว่า การสวนแป้งเอ็กซเรย์ หมายถึง การถ่ายภาพเอ็กซเรย์ของลำไส้ใหญ่

7 มีนาคม 2557

เทคนิกการตรวจ DNA content ของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่

การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ทำได้หลายวิธี เช่น ผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา ขึ้นกับระยะของโรค ตำแน่ง ขนาดของก้อนมะเร็ง และสภาพความแข็งแรงของผู้ป่วย ในปัจจุบันหลังจากมีการศึกษาค้นพบหน่วยพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่

7 มีนาคม 2557

เตือนภัย

อาการตกใจกลัวสุดขีด จะเกิดขึ้นเมื่อทราบว่า ตัวเอง ถ่ายเป็นเลือด ทำให้คิดไปต่าง ๆ นานา ว่าเป็นโรคร้ายชนิดใดกันแน่ เพราะการถ่ายเป็นเลือดเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ริดสีดวงทวารหนัก ฝีบริเวณทวารหนักและที่หนักสุด ๆ เห็นจะเป็น มะเร็งลำไส้ใหญ่

7 มีนาคม 2557

การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่

การรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักจะ ได้ผลดีมากน้อยเพียงใดขึ้นกับระยะของโรคขณะเริ่มต้นรักษา ปัจจุบันมีการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

27 กุมภาพันธ์ 2557

มะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งลำไส้ใหญ่มักพบในกลุ่มประชาชนที่ชอบรับประทานอาหาร ประเภทเนื้อสัตว์ อาหารไขมันสูง สูบบุหรี่จัด ดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก

27 กุมภาพันธ์ 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ