Tags :: ลมพิษ

การดูแลรักษาผู้ป่วยลมพิษ

การดูแลรักษาผู้ป่วยลมพิษ ต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของลมพิษ ได้แก่ อาหารทะเล, อาหารหมักดอง, อาหารที่มียากันบูด, อาหารกระป๋อง, ถั่ว, เนื้อสัตว์ เช่น ไก่ หมู เพราะอาจมียาปฏิชีวนะตกค้างอยู่ในเนื้อ นอกจากนี้ผักผลไม้ที่รับประทานควรแช่น้ำและล้างให้สะอาด

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ