Tags :: รูมาตอยด์

รู้ทัน...ป้องกัน โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เป็นโรคข้ออักเสบชนิดหลายข้อ มักจะเกิดกับข้อมือ ข้อนิ้วมือ โคนนิ้วหัวแม่เท้า ข้อเท้า อาการมักจะเป็นข้างซ้ายและข้างขวาพอ ๆ กัน

18 พฤษภาคม 2558
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ